Program: Full Day Wine Tour around Athens

9:30 Departure from Athens
10:30 Winery Gikas  
11:45 Ktima Papagiannakos  
13:15 Ktima Vassiliou  
15:30 Ktima Mylona  
17:00-17:30 Arrival to Athens